Youth Games in Athletics • 2019 Aug 01 - Aug 02 • Skovdalen Stadium • Aalborg

 

Frederikstad - Norway
# BibNo Result Pos Name Q Event Group Day / time
1 484 39.30 2 Synne Pedersen (2004) #1 Hammer Throw Female YOB: 2004 1 - 10:00
2 480 14.57 (w:-0.3) 6 Linus Johansson Fjeld (2004) #1 100 Metres Male YOB: 2004 1 - 10:30
3 481 14.86 (w:-0.3) 7 Noah Lars Lindén (2004) #1 100 Metres Male YOB: 2004 1 - 10:30
4 482 14.09 (w:-0.3) 5 Sigurd Sten Gunset Hansen (2004) #1 100 Metres Male YOB: 2004 1 - 10:30
5 483 12.83 (w:-0.3) 3 Sigvart Johan Avdal (2004) #1 100 Metres Male YOB: 2004 1 - 10:30
6 485 12.95 (w:-0.3) 4 Vemund Flornes Heen (2004) #1 100 Metres Male YOB: 2004 1 - 10:30
7 478 1.35 6 Felix Sørbøe Jensen (2004) #1 HIgh Jump Male YOB: 2004 1 - 11:10
8 483 1.50 3 Sigvart Johan Avdal (2004) #1 HIgh Jump Male YOB: 2004 1 - 11:10
9 485 1.60 2 Vemund Flornes Heen (2004) #1 HIgh Jump Male YOB: 2004 1 - 11:10
10 475 47.37 6 Astrid Reknes (2004) #1 300 Metres Female YOB: 2004 1 - 13:30
11 477 44.20 4 Emma Skibstad Bekkevik (2004) #1 300 Metres Female YOB: 2004 1 - 13:30
12 479 39.87 1 Ida Breigan (2004) #1 300 Metres Female YOB: 2004 1 - 13:30
13 474 52.75 9 Anders Holmskau-Karlsen (2004) #1 300 Metres Male YOB: 2004 1 - 13:50
14 478 45.11 6 Felix Sørbøe Jensen (2004) #1 300 Metres Male YOB: 2004 1 - 13:50
15 481 47.63 8 Noah Lars Lindén (2004) #1 300 Metres Male YOB: 2004 1 - 13:50
16 484 9 Synne Pedersen (2004) #1 Javelin Female YOB: 2004 1 - 13:50
17 476 1.12.02 3 Aurora Johansen (2003) #1 400 Metres Female YOB: 2003 1 - 14:30
18 479 DNS Ida Breigan (2004) #1 Long Jump Female YOB: 2004 1 - 14:50
19 2.39.88 5 Frederikstad - Female (2004) 100m-200m-300m-400m Medley Relay Female 1 - 15:30
20 2.40.30 8 Frederikstad - Male (2004) 100m-200m-300m-400m Medley Relay Male 1 - 15:40
21 484 7.67 4 Synne Pedersen (2004) #1 Shot Put Female YOB: 2004 2 - 10:00
22 477 DNS Emma Skibstad Bekkevik (2004) #1 3-Jump Female YOB: 2004 2 - 11:20
23 479 DNS Ida Breigan (2004) #1 3-Jump Female YOB: 2004 2 - 11:20
24 479 25.23 (w:+0.0) 1 Ida Breigan (2004) #1 200 Metres Female YOB: 2004 2 - 13:00
25 474 31.25 (w:-0.1) 7 Anders Holmskau-Karlsen (2004) #1 200 Metres Male YOB: 2004 2 - 13:30
26 480 28.94 (w:+0.0) 6 Linus Johansson Fjeld (2004) #1 200 Metres Male YOB: 2004 2 - 13:30
27 481 DNS Noah Lars Lindén (2004) #1 200 Metres Male YOB: 2004 2 - 13:30
28 482 28.51 (w:-0.1) 4 Sigurd Sten Gunset Hansen (2004) #1 200 Metres Male YOB: 2004 2 - 13:30
29 483 25.54 (w:+0.0) 2 Sigvart Johan Avdal (2004) #1 200 Metres Male YOB: 2004 2 - 13:30
30 485 26.73 (w:+0.0) 3 Vemund Flornes Heen (2004) #1 200 Metres Male YOB: 2004 2 - 13:30
31 475 2.27.48 3 Astrid Reknes (2004) #1 800 Metres Female YOB: 2004 2 - 14:20
32 477 2.21.67 1 Emma Skibstad Bekkevik (2004) #1 800 Metres Female YOB: 2004 2 - 14:20
33 484 31.25 1 Synne Pedersen (2004) #1 Discus Throw Female YOB: 2004 2 - 14:40
34 476 2.50.71 1 Aurora Johansen (2003) #1 800 Metres Female YOB: 2003 2 - 14:50
35 478 2.29.20 8 Felix Sørbøe Jensen (2004) #1 800 Metres Male YOB: 2004 2 - 15:10
36 481 2.27.95 6 Noah Lars Lindén (2004) #1 800 Metres Male YOB: 2004 2 - 15:10